Doradztwo

Oferujemy usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadząc konsultacje ściśle współpracujemy z naszymi Klientami (osobami z działu personalnego oraz kadrą zarządzającą wyższego i średniego szczebla), dzięki czemu wypracowane rozwiązania są w pełni dostosowane do specyfiki firmy Klienta. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy Klienta (a szczególnie przyszłych użytkowników proponowanych rozwiązań) łatwiejszy jest też proces wdrażania wypracowanych zmian w organizacji – bo użytkownicy są ich współtwórcami. Współdziałanie z działami personalnymi (osobami koordynującymi z ramienia firmy Klienta prace doradcze ) pozwala im nie tylko na sprawne zarządzanie nowo opracowanymi narzędziami, ale również np. w razie potrzeby samodzielne wprowadzanie do nich zmian  – dzięki temu stworzone rozwiązania stają się w pełni użyteczne dla organizacji Klienta.

Mamy duże doświadczenie w działaniach doradczych z zakresu:

 • systemów ocen pracy
 • zarządzania szkoleniami i oceny efektywności szkoleń.

W ramach działań doradczych dotyczących oceny pracy:

 • Pomagamy w opracowywaniu systemów ocen (określeniu celów i funkcji systemu, opracowywaniu kryteriów oceny, przygotowaniu arkuszy oceny),
 • Pomagamy we wdrażaniu formalnych systemów ocen (opracowywaniu planów wdrożenia systemu, dopasowaniu oceny pracy do innych funkcjonujących systemów zarządzania ludźmi),
 • Wspieramy działy personalne/HR w działaniach informacyjnych w ramach wdrażania formalnej oceny (lub informowania o wprowadzanych zmianach),
 • Analizujemy funkcjonowanie systemu ocen w firmie (ocena wpływu systemu na motywację, ocena jakości prowadzonych rozmów, spójności z innymi funkcjami personalnymi),
 • Przeprojektowujemy niefunkcjonalnych systemów ocen pracy.

W ramach zarządzania szkoleniami i oceny efektywności szkoleń:

 • Wspólnie z klientem opracowujemy narzędzia analizy potrzeb i badamy oczekiwania szkoleniowe(zarówno w perspektywie planów rocznych, jak i przy konkretnych projektach szkoleniowych,
 • Pomagamy w tworzeniu planów szkoleniowych (dla całej organizacji lub dla kluczowych typów stanowisk),
 • Uczestniczymy w tworzeniu efektywnych procedur szkoleniowo-rozwojowych,
 • Podpowiadamy w jaki sposób podnieść efektywność realizowanych w firmie projektów szkoleniowych (opracowujemy techniki pre-szkoleniowe, działania w ramach realizacji szkoleń oraz strategie post-szkoleniowe),
 • Opracowujemy procedury i narzędzia oceny efektywności projektów szkoleniowych;
 • Badamy ocenę efektywności realizowanych projektów szkoleniowych.