Jak budować i wspomagać zespół trenerów wewnętrznych

Doskonały zespół trenerów wewnętrznych: jak rekrutować, organizować, motywować i rozwijać?

Coraz więcej firm decyduje się na szkolenia, prowadzone przez ich doświadczonych pracowników, tzw. trenerów wewnętrznych. Posiadają oni coś, co jest bezcenne dla pracodawcy: specyficzną wiedzę i unikalne doświadczenie. Ponieważ świetnie znają realia firmy, są wiarygodni dla pracowników, których szkolą. Jeśli tylko dostaną narzędzia pozwalające skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności – żaden trener z zewnątrz nie jest w stanie opracować i poprowadzić bardziej efektywnego szkolenia.

Zgłoszenie udziału

Dlaczego ten temat jest ważny?

Coraz więcej firm decyduje się na szkolenia, które prowadzą ich doświadczeni pracownicy czyli tzw. trenerzy wewnętrzni. Posiadają oni coś, co jest bezcenne dla pracodawcy: specyficzną, sprawdzającą się w pracy wiedzę i unikalne doświadczenie. Ponieważ świetnie znają realia firmy, są także wiarygodni dla pracowników, których szkolą. Jeśli tylko dostaną narzędzia do tego, aby skutecznie przekazywać to, co wiedzą i umieją – wówczas żaden trener z zewnątrz nie jest w stanie opracować i poprowadzić bardziej efektywnego szkolenia niż oni.

Wiele firm, które wprowadziły funkcję trenera wewnętrznego i aktywnie z niej korzystają, wykorzystują ją jako sposób na motywowanie pracowników. Bycie trenerem oznacza w wielu firmach szansę rozwoju zawodowego i możliwość zdobycia nowych zawodowych doświadczeń.

I w końcu, trener wewnętrzny, to również bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż korzystanie z trenerów zewnętrznych i firm szkoleniowych. Korzystanie ze swoich wewnętrznych zasobów częściej prowadzi do sukcesu (np. maleje niebezpieczeństwo nietrafionego szkolenia a tym samym straty zainwestowanych w nie pieniędzy).

Ktoś może jednak powiedzieć no dobrze, ale nie z każdego specjalisty można zrobić skutecznego trenera, nie wszyscy się do tego nadają. To prawda, nie każdy potrafi bez tremy i stanąć przed grupą i z nią pracować, nie każdy ma na tyle cierpliwości, aby spokojnie i z życzliwością odpowiadać na pytania uczestników. Rzeczywiście, nie każdy nadaje się do tej pracy. Znajomość kluczowych kompetencji trenerskich i sposobów ich oceny bardzo ułatwia trafny wybór osób, które sprawdzą się w roli trenera.

Ocena predyspozycji i wybór osób, które mogą pełnić funkcję trenera wewnętrznego to jednak tylko pierwszy krok. Aby szkolenia wewnętrzne odniosły sukces istotna jest umiejętność dalszego wspomagania trenerów wewnętrznych. Jednym z sposobów są szkolenia, udzielanie informacji  zwrotnej i ustawiczne doskonalenie kompetencji trenerskich.

Istotna jest także umiejętność motywowania trenerów wewnętrznych i pomoc w organizacji ich pracy.

 

Dla kogo?

To warsztaty dla specjalistów HR w przedsiębiorstwach, w których funkcjonują trenerzy zewnętrzni. Będą one także cenne dla pracowników tych przedsiębiorstw, które myślą o wprowadzeniu tego rodzaju funkcji.

Co osiągniesz za pomocą tego szkolenia?

Będziesz wiedziała czym kierować się w wyborze osób, którym warto zaproponować funkcję trenera wewnętrznego.

Dowiesz się jak to wszystko zorganizować, jak sensownie połączyć nowe trenerskie zadania z tymi już istniejącymi, jakie są sposoby wynagradzania trenerów wewnętrznych. Podpowiemy Ci jak to zorganizować, żeby  prowadzenie szkoleń było dla Waszych trenerów sposobem na nagrodę i rozwój zawodowy. Dostaniesz narzędzia, dzięki którym będziesz mogła pomagać i wspierać trenerów w rozwijaniu ich trenerskich umiejętności.

 

Moduł 1: STRATEGIA SZKOLEŃ WEWNĘRZNYCH Z PERSPEKTYWY FIRMY (dlaczego każdej firmie powinno zależeć na solidnych szkoleniach prowadzonych przez własnych pracowników)

Czym są szkolenia wewnętrzne?

 • Przykłady szkoleń wewnętrznych w organizacjach i firmach odnoszących sukcesy
 • Kto może prowadzić szkolenia
 • Rozwiązania organizacyjne z różnych firm
 • Podobieństwa i różnice względem innych form rozwoju (coaching, mentoring, szkolenie w miejscu pracy, instruktaż)

Dlaczego firmy, w których działają trenerzy wewnętrzni mają przewagę nad tymi, w których ich nie?

 • Rzeczywiste i pozorne (częściowe) koszty szkoleń zewnętrznych
 • Porównanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • W jakich sytuacjach lepsze jest szkolenie zewnętrzne a w jakich wewnętrzne?

Jakie są najważniejsze korzyści dla firmy inwestującej w szkolenia wewnętrzne?

 • Niższe koszty nabywania kompetencji
 • Mniejsze ryzyko dostarczania nietrafionej wiedzy szkoleniowej wynikającej ze złej analizy potrzeb
 • Wypracowywanie i rozprzestrzenianie unikalnego zestawu kompetencji
 • Poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Lepsza wymiana informacji dotyczącej technik i metod pracy
 • Budowa lepszych relacji pomiędzy pracownikami
 • Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej (nastawienie na rozwój kompetencji)
 • Większa motywacja do rozwoju wśród pracowników
 • Większe przełożenie szkoleń na efekty pracy

Moduł 2: WYBÓR TRENERÓW (Nie z każdego da się zrobić trenera)

Czym kierować się w wyborze osób, które sprawdzą się w roli trenera?

Jakie kompetencje są kluczowe w pracy trenera?

Które z tych kompetencji można rozwijać i doskonalić, a które trzeba mieć „na wejściu”?

Jak można sprawdzać poziom kompetencji trenerskich?

Czynniki osobowościowe

Moduł 3: MOTYWACJA TRENERA WEWNĘTRZNEGO (Jaki jest sposób na to, aby pracownicy chętnie podejmowali się funkcji trenera wewnętrznego?)

Jak praktycznie osiągnąć to, żeby prowadzenie szkoleń było traktowane jako forma nagrody i rozwoju?

Jak przekonać pracowników, że funkcja trenera, to szansa na osobisty rozwój i nowe, cenne doświadczenie zawodowe?

Jak pozafinansowo motywować trenerów wewnętrznych?

Moduł 4: ORGANIZACJA (Jak zorganizować pracę trenera wewnętrznego?)

Jak zorganizować pracę trenerów wewnętrznych by nie kolidowała z wykonywaniem podstawowych obowiązków?

Dodatkowe zadanie w ramach już istniejących czy raczej oddzielna funkcja?

Dodatkowo płacić czy nie płacić trenerom wewnętrznym?

Jak pozyskać wsparcie kadry menedżerskiej?

Menedżer jako trener/coach (prowadzenie szkoleń jako umiejętność rozwijania swoich pracowników)

Moduł 5: ROZWÓJ TRENERA (Jak  rozwijać trenerów  wewnętrznych?)

W jaki sposób dawać trenerom tzw. feedback czyli informację zwrotną (co oceniać? jak przekazywać ocenę?)?

W jaki sposób trenerzy mogą się doskonalić w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń?

Dlaczego trener to zajęcie, w którym konieczny jest nieustanny rozwój?

Szkolenia, to nie zawsze wystąpienia przed grupą – różne formy szkoleń oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem

Moduł 5: Inne sposoby przekazywania wiedzy przez ekspertów wewnętrznych

Szkolenia wewnętrzne prowadzone za pośrednictwem sieci

Szkolenia indywidulane prowadzone przez trenerów wewnętrznych

Przygotowywanie materiałów i pomocy przez wewnętrznych ekspertów

Coaching, mentoring, istruktaż a szkolenia wewnętrzne.

Zgłoszenie udziału