HR na diecie: jak obniżać koszty i nawał pracy, podnosząc skuteczność działu HR?

 

Jak, dysponując ograniczonym budżetem jeszcze skuteczniej rozwijać pracowników i poprawiać wyniki firmy?

Wiele działów Zasobów Ludzkich spotyka się dziś z całym szeregiem problemów. Niektóre z nich to:

 • Ograniczenia w budżetach związanych z działaniami personalnymi
 • Niechęć przełożonych i pracowników do stosowania narzędzi i procedur zaprojektowanych przez wewnętrznych i zewnętrznych specjalistów
 • Niekontrolowane, niemożliwe do przewidzenia potrzeby personalne, zmieniające się gwałtownie zarówno ze względu na zmiany na rynku jak i zrachowania pracowników.
 • Rozczarowanie pracowników szkoleniami czy programami rozwojowymi.

Wiele rozwiązań wprowadzonych 5, 10 lata temu dziś nie działa. Nie dlatego by były źle przygotowane czy wprowadzone. Szybkie zmiany jakie zachodzą w sposobach komunikacji międzyludzkiej zmieniły także sposób w jaki ludzie podchodzą do działań HR.

Z drugiej strony, Dział Zasobów Ludzkich nigdy nie były tak ważny jak dzisiaj. Być może gdzieniegdzie są jeszcze firmy w których bardziej od ludzi liczą się maszyny, zasoby finansowe lub surowce. Ale w dzisiejszej gospodarce, w każdym rejonie świata, coraz więcej jest firm takich jak np. Google, Facebook czy Microsoft, w których praktycznie jedynym liczącym się zasobem jest wiedza i kompetencje ich pracowników. Wartość zasobów i środków trwałych to często niewielki procent wartości tych przedsiębiorstw. Nigdy w historii przedsiębiorstw, tak wiele nie zależało od rekrutacji i selekcji odpowiednich pracowników, rozwijania ich talentów, oceny ich pracy, budowania zaangażowania i rozwijania ich umiejętności. Poprawa wyników firmy jest konsekwencją tego jak przedsiębiorstwo radzi sobie z rozwojem zasobów ludzkich. Do tej pory działy Zasobów Ludzkich nigdy nie miały tak wielkiej okazji wpływania na ogólny wynik firmy.

Nowe problemy i nowe szanse sprawiają, że potrzebne są nowe rozwiązania. Nie wystarczy podejście jakie sprawdzało się dwadzieścia, czy dziesięć lat temu. Coraz częściej działy HR biorą przykład z działów produkcji czy działów IT, które przestawiły swoje działanie z nieefektywnego planistycznego podejścia (tzw. waterfall) na zwinne dostosowywanie się do sytuacji i eliminację wszystkiego, co stanowi marnotrawstwo – tzn. nie przekładaj się na konkretne efekty. Ich działanie jest zarazem oszczędne jak i niezwykle wydajne.

Z perspektywy skuteczności działu HR coraz ważniejsze są trzy podstawowe zasady:

 • Bezwzględne upraszczanie i odrzucanie tego, co nie wnosi istotnej wartości w pracę i doświadczenia klientów HR (jakimi w przeważającej mierze są pracownicy i ich przełożeni). Stare techniki i rozwiązania są bardzo często zbyt skomplikowane. Mnożenie nowych cech, zastosowań procedur i rozbudowywanie działań osłabia wpływ działu HR.
 • Obsesyjne skupienie na potrzeb klientów. Upraszczanie nie jest możliwe, jeżeli działa HR precyzyjnie nie rozumie potrzeb swoich wewnętrznych klientów. Problemem jest także przywiązanie do swoich projektów. Często cierpiąc na efekt macierzyństwa, zamiast jest modyfikować bronimy ich, obciążając winą inne czynniki (np. brak motywacja u pracowników czy ich niechęć do zmian).
 • Ustawiczna ewolucja rozwiązań i systemów. Każdy system, by odpowiadał na potrzeby musi ustawicznie ewoluować. Zamiast z wielkim hukiem wprowadzać nowe rozwiązania, lepiej jest zacząć od testów i modyfikacji na małą skalę. Także wtedy, gdy rozwiązanie jest wprowadzone na skalę całego przedsiębiorstwa, warto ustawicznie modyfikować narzędzia pod kątem wnoszonej wartości.

Jak to szkolenie Ci pomoże?

W trakcie tego szkolenia poznasz zasady oszczędnego i elastycznego podejścia do usług, jakie świadczy dział HR na rzecz swoich wewnętrznych klientów.

Pokażemy, w jaki sposób:

 • Gruntownie badać i rozumieć potrzeby klientów HR
 • Upraszczać rozwiązania pod kątem wartości wnoszonej w codzienne zadania pracowników HR
 • Testować na małą skalę rozwiązania HR
 • Modyfikować sprawdzające się rozwiązania

W trakcie szkolenie pokażemy jak w skuteczny i elastyczny sposób radzić sobie z procedurami i narzędziami z zakresu:

 • Rekrutacji i selekcji pracowników
 • Wdrażanie nowych pracowników
 • Szkolenia i rozwoju kompetencji
 • Oceny pracy
 • Rozwój talentów
 • Planowania sukcesji
 • Wynagradzania i premiowania
Szczegółowy program już niedługo.