Systemy Oceny Pracy w Działaniu

Click to Play Video

W wielu polskich firmach systemy ocen działają od wielu lat, inne właśnie teraz decydują się na ich wprowadzenie. Świadczy to o tym, że pracodawcy i pracownicy docenili korzyści, jakie przynosi to narzędzie. Coraz więcej firm jednocześnie zadaje sobie pytania:

– Jak sprawić, aby system działał sprawnie nie tylko w momencie wprowadzania, ale również po kilku latach?

– Czy system spełnia wszystkie postawione przed nim oczekiwania?

– Jak na bieżąco monitorować działanie systemu?

– Jak analizować wyniki oceny?

Czasem pytania o system oceny pracy są jeszcze trudniejsze. Oto zdanie jednego z pracowników działu personalnego: „Nie mówimy o tym głośno, ale wielu z nas, po kilku latach od wprowadzenia systemu czuje rozczarowanie. Rozmowa oceniająca – zamiast być kluczowym momentem w motywowaniu i rozwoju pracownika – stała się oderwaną od rzeczywistości formalnością”.
System ocen nie jest czymś statycznym. Nie wystarczy go wprowadzić. Jest to tylko pierwszy krok. Osoba, która oczekuje, że od pierwszego zastosowania system będzie działał idealnie, a jakość pracy pod jego wpływem od razu się podniesie, skazana jest na frustrację. Pełnej efektywności systemu ocen nie można osiągnąć od razu. Zazwyczaj potrzebny jest kilkuletni proces, podczas którego doskonali się zarówno umiejętności osób prowadzących rozmowy jak i narzędzia oceny.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do:

 • wszystkich pracowników działów personalnych / zasobów ludzkich. Dzięki niemu łatwiej im będzie świadomie kształtować system okresowej oceny pracowników – np. wprowadzać zmiany w narzędziach, rozwijać umiejętności kadry kierowniczej czy promować system ocen w firmie.
 • szkolenie będzie cenne także dla pracowników tych firm, które dopiero planują wprowadzenie systemu ocen. Dzięki niemu łatwo im będzie zaprojektować narzędzia i procedury oceny oraz uniknąć błędów przy wprowadzaniu systemu.

Cele Szkolenia

Po zakończeniu szkolenia będą Państwo umieli m. in.:

 • opracowywać wyniki oceny
 • badać jakość prowadzonych rozmów oceniających
 • przygotować i przeprowadzić ankietę badającą stosunek kadry kierowniczej do systemu ocen
 • przygotować i przeprowadzić ankietę badającą zmiany w motywacji do pracy pod wpływem rozmów oceniających
 • analizować “miękką” stronę systemu ocen
 • badać potrzeby szkoleniowe menedżerów z zakresu prowadzenia rozmów oceniających
 • planować rozwój umiejętności z zakresu oceny pracowników
 • oceniać kryteria ocen pod kątem spójności ze strategią firmy oraz sposobu ich sformułowania
 • oceniać i modyfikować arkusze ocen
 • oceniać i wprowadzić zmiany w regulaminie ocen
 • planować politykę informacyjną dotyczącą systemu ocen
 • angażować kadrę kierowniczą do pracy nad systemem ocen i pełnego wykorzystywania systemu
 • wykorzystywać system ocen w innych działaniach funkcji personalne
Zgłaszam swój udział

Program szkolenia

BUDOWANIE SPRAWNEGO SYSTEMU OCEN PRACY(SOP)

Dostrajanie SOP do potrzeb przedsiębiorstwa

 • Jakie elementy decydują o sprawności systemu ocen
 • Jakie typy oceny wybrać (ocena kompetencji, ocena realizacji celów)
 • Warunki poprawnego działania systemu ocen pracy

MONITOROWANIE I OCENA SOP

Opracowywanie wyników ocen

 • Opracowywanie pozycji otwartych
 • Analiza jakości wypełnionych arkuszy
 • Analiza zmian wprowadzonych pod wpływem systemu ocen (analiza planów i celów)

Badanie reakcji pracowników na system ocen

 • Techniki badania reakcji na system ocen
 • Badanie reakcji pracowników
 • Badanie reakcji kierowników
 • Kryteria oceny SOP
 • Interpretacja danych
 • Objawy wadliwego działania systemu

DOSKONALENIE SOP

Kontekst systemu ocen

 • Rozbieżności w rozumieniu celów
 • Sposoby informowania o celach SOP
 • Zmiana kontekstu systemu ocen

Kryteria oceny pracy

 • Ocena spójności kryteriów ze strategią i potrzebami firmy
 • Techniki formułowania kryteriów
 • Źródła kryteriów

Arkusze oceny

 • Zasady konstrukcji arkuszy ocen
 • Błędy popełniane w konstrukcji arkuszy
 • Ilość i zróżnicowanie arkuszy w firmie

Regulamin oceny

 • Przykłady procedur
 • Wprowadzanie zmian w regulaminie ocen

Umiejętność prowadzenia rozmów oceniających

 • Ocena pracy a styl kierowania
 • Kluczowe umiejętności
 • Doskonalenie umiejętności oceny i prowadzenia rozmowy oceniającej

ADMINISTRACJA SOP

Promocja SOP w firmie

 • Sposoby informowania o SOP
 • Sposoby angażowania przyszłych użytkowników SOP
 • Efekty błędów popełnionych podczas wprowadzenia SOP
 • Informacja nt. wyników oceny
 • Marketing SOP
 • Angażowanie kierowników do pracy nad SOP
 • Informowanie o zmianach w SOP

Zastosowanie wyników okresowych ocen pracy

 • SOP a motywowanie pracowników
 • SOP a wynagradzanie
 • SOP a rozwój pracowników i system szkoleń
 • Korzystanie z SOP na potrzeby polityki personalnej
 • Spójność SOP z polityką personalną

Konsultacja arkuszy ocen

W ramach szkolenia każdy uczestnik ma możliwość indywidualnej konsultacji arkusza ocen, dlatego też:

 • zachęcamy Państwa do zabrania ze sobą arkuszy ocen obowiązujących w Państwa firmie lub będących w przygotowaniu. Trenerzy prowadzący szkolenie są do Państwa dyspozycji w sprawie konsultacji w trakcie przerw i po zajęciach,
 • w przypadku gdy planujecie Państwo dopiero po szkoleniu przygotować arkusze ocen – zapraszamy do konsultacji drogą mailową. W ten sposób trenerzy skonsultują przesłane arkusze i prześlą swoje komentarze.

Kto prowadzi?

Dorota Uliasz – trener i konsultant Human Factor. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 10 lat  towarzyszy firmom działającym na polskim rynku w budowaniu,  wdrażaniu i doskonaleniu systemów oceny pracy. Szkoli także użytkowników tych systemów: oceniających (dyrektorów, kierowników, mistrzów, brygadzistów, itd) jak i ocenianych pracowników. Współautorka i jedna z osób prowadzących szkolenie otwarte “Systemy Oceny Pracy”, które odbyło się w Krakowie już ponad 25 razy. W ramach ocen pracowniczych współpracowała m.in. z: Makro Cash and Carry, Toyota Motor Manufacturing Poland, Elektrownia Rybnik SA (Grupa EDF), Energetyka Dwory, PZU SA, Aviva Polska, Allianz, Danone, Zakładami Farmaceutycznymi Jelfa.
Beata Pierzchała – trener, konsultant. Psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych na temat systemów ocen pracy, umiejętności menedżerskich (prowadzenie rozmów oceniających). Współautorka szkoleń otwartych „Systemy Oceny Pracy” oraz „System Oceny Pracy w Działaniu”. W ramach oceny pracy prowadziła szkolenia m.in. dla: Makro Cash and Carry, Netia, Nationale Nederlanden, ORFE S.A., Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Energetyki Dwory, PZU SA,WSiP, Rurociąg Przyjaźń PERN, Fortis Bank. Uczestniczyła w projektach doradczych związanych z wprowadzaniem i analizą systemów ocen dla: Energetyki Dwory, Danone, Polbita (Sklepy Drogeria Natura), Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Cena

Cena szkolenia wynosi 2 050 zł netto + 23% VAT. Obejmuje ona: udział w szkoleniu (w małej grupie, max. 16 osobowej), materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (obiady i kolacje).

Specjalna zniżka dla osób płacących przed szkoleniem: 1 890 zł netto + 23% VAT.
Czas trwania szkolenia: 2,5 dnia

Zgłoszenie

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszam swój udział

Wypełniając go, niczym Państwo nie ryzykują. Do jednego dnia przed szkoleniem, możecie Państwo wycofać się bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Nie zadajemy żadnych pytań!

Jeżeli nie jesteście Państwo jeszcze zdecydowani – z chęcią udzielimy dodatkowych informacji. Prosimy o kontakt (tel. 607 318 602)


Po więcej informacji na temat oceny pracy zapraszamy na naszą stronę Ocena Pracy