Przewaga dzięki szkoleniom wewnętrznym

Dlaczego to ty powinieneś prowadzić szkolenia wewnętrzne?

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do tych wszystkich osób, które mają specjalistyczną wiedzę i umiejętności  oraz są gotowe do ich przekazywania podczas szkoleń wewnętrznych (adresowanych do współpracowników lub podwładnych).

Zapraszamy w szczególności:

 • Specjalistów mających wiedzę i umiejętności, które są istotne z perspektywy strategii firmy;
 • Osoby, które mają już doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych, potrzebują jednak uporządkowanie i zmotywowania;
 • Osoby, które jeszcze nie prowadziły szkoleń;
 • Kierowników, którzy chcą przeszkolić swoich podwładnych;
 • Wszystkich innych, którzy chcą prowadzić szkolenia wewnętrzne.

Po co?

Szkolenia wewnętrzne, prowadzone w ramach przedsiębiorstwa, są bardzo skutecznym narzędziem osiągania przewagi. Dzięki nim przedsiębiorstwo nie tylko wypracowuje i poszerza istotne i specyficzne dla siebie kompetencje, ale dodatkowo pozwalają one na lepszą wymianę informacji, budowanie relacji oraz motywacji pracowników.

Z perspektywy samego trenera wewnętrznego, szkolenia pozwalają istotnie przyśpieszyć rozwój kariery, zapobiegają wypaleniu zawodowemu i dostarczają pracownikom dodatkowej motywacji i satysfakcji z pracy.

Oczywiście szkolenia wewnętrzne mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem – temu jednak nasze szkolenie stara się zapobiec, pokazując optymalne i praktyczne podejście do szkoleń.

Naszą misją jest pomóc specjalistom i przełożonym, skutecznie i szybko przekazywać swoją wiedzę współpracownikom.


 

STRATEGIA SZKOLEŃ WEWNĘRZNYCH Z PERSPEKTYWY FIRMY (dlaczego każdej firmie powinno zależeć na solidnych szkoleniach prowadzonych przez własnych pracowników)

Czym są szkolenia wewnętrzne?

 • Przykłady szkoleń wewnętrznych w organizacjach i firmach odnoszących sukcesy
 • Kto może prowadzić szkolenia
 • Jak bywa? Rozwiązania organizacyjne z różnych firm
 • Podobieństwa i różnice względem innych form rozwoju (coaching, mentoring, szkolenie w miejscu pracy, instruktaż)

Dlaczego firmy, w których działają trenerzy wewnętrzni mają przewagę nad tymi, w których ich nie?

 • Rzeczywiste i pozorne (częściowe) koszty szkoleń zewnętrznych
 • Porównanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • W jakich sytuacjach lepsze jest szkolenie zewnętrzne a w jakich wewnętrzne?

Jakie są najważniejsze korzyści dla firmy inwestującej w szkolenia wewnętrzne?

 • Niższe koszty nabywania kompetencji
 • Mniejsze ryzyko dostarczania nietrafionej wiedzy szkoleniowej wynikającej ze złej analizy potrzeb
 • Wypracowywanie i rozprzestrzenianie unikalnego zestawu kompetencji
 • Poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Lepsza wymiana informacji dotyczącej technik i metod pracy
 • Budowa lepszych relacji pomiędzy pracownikami
 • Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej (nastawienie na rozwój kompetencji)
 • Większa motywacja do rozwoju wśród pracowników
 • Większe przełożenie szkoleń na efekty pracy

Kto może być dobrym trenerem wewnętrznym, a kto nie?

 • Czynniki osobowościowe (jak uczyć innych w zgodzie ze swoją osobowością?)
 • Wiedza merytoryczna
 • Umiejętności komunikacyjne i psychologiczne

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE Z PERSPEKTYWY TWOJEJ KARIERY (dlaczego każdemu pracownikowi, dbającemu o swoją karierę powinno zależeć na prowadzeniu szkoleń wewnętrznych)

Korzyści z perspektywy trenera wewnętrznego

 • Podnoszenie własnych kompetencji merytorycznych  (zacznij uczyć innych a zrozumiesz)
 • Rozwój kompetencji społecznych
 • Budowanie autorytetu
 • Budowanie marki
 • Budowanie sieci kontaktów
 • Poszerzanie wiedzy
 • Rozwój kompetencji przywódczych (ten, który uczy innych – przewodzi)

Obawy i wątpliwości trenerów wewnętrznych

 • Czy dzieląc się wiedzą nie buduję sobie konkurencji? Czy nie lepiej ukrywać, tego co się wie?
 • Czy ktoś to doceni?
 • Czy zechcą mnie słuchać?
 • Czy znajdę czas?
 • Czy warto prowadzić szkolenia wewnętrzne, gdy nikt za to nie płaci?

ZANIM ZACZNIESZ – JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDÓW 

Jak pogodzić przygotowanie szkolenia i jego przeprowadzanie z codziennymi obowiązkami?

 • Jak zarządzać swoim projektem szkoleniowym
 • Technika konstruowania szkoleń „w biegu”
 • Stopniowe konstruowanie szkoleń
 • Angażowanie innych w pracę nad szkoleniem

Czy ktoś będzie chciał wziąć udział w moich szkoleniach? Jak zmotywować współpracowników do udziału w moim szkoleniu?

 • Rozumienie potrzeby szkoleniowych
 • Jak sprawić by szkolenie nie potrzebowało reklamy?
 • Marketing szkoleń wewnętrznych „od środka”

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

Czy dam radę przygotować dobry, ciekawy i spójny program?

 • Ale o czym ma być moje szkolenie? Jak dobrać treść?
 • Techniki zbierania i selekcji treści
 • Ustalanie celów szkoleniowych
 • Grupowanie treści i tworzenie modułów
 • Testowanie programu
 • Pozyskiwanie dodatkowych treści

Czy poradzę sobie z przygotowaniem ćwiczeń?

 • Dlaczego prezentacje są receptą na porażkę?
 • Jak dobrać ćwiczenia angażujące uczestnika?
 • Dobór technik do celów
 • Opracowywanie ćwiczeń
 • Planowanie przebiegu

Jaką wybrać formę szkolenia?

 • Szkolenia indywidualne, w małej czy w wielkiej grupie?
 • Czas trwania szkolenia: godzina, dzień czy tydzień?
 • W sieci czy poza nią (szkolenia online czy off-line)?
 • Jak przygotować  szkolenie on-lina?
 • Jak przygotować szkolenia off-line?
 • Jak przygotować szkolenia hybrydowe?

PROWADZENIE SZKOLENIA

Czy nie zje mnie trema?

 • Lęki szkoleniowe
 • Jak nie dać się stresowi?
 • Profilaktyka i radzenie sobie z tremą

A jeżeli trafię na wyjątkowo wrednych uczestników?

 • Rodzaje trudnych sytuacji (i uczestników) podczas szkoleń grupowych
 • Rodzaj trudnych sytuacji podczas szkoleń indywidualnych
 • Profilaktyka trudnych sytuacji
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Czy współpracownicy zechcą mnie słuchać?

OCENA ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ ORAZ ICH MODYFIKACJA

Czy będę wiedział jak modyfikować i doskonalić szkolenie?

 • Ewaluacja szkoleń – narzędzia i techniki
 • Jak wyciągnąć wnioski i na ich podstawie modyfikować następne wersje szkoleń?
 • Kiedy i jak przerzucić szkolenie na autopilota?
 • Jak przekazać prowadzenie gotowego szkolenia komuś innemu>
 • Jak przerobić szkolenia na innego rodzaju materiały samokształceniowe (płatne nagrania, e-booki, strony intara-netowe).

 

 
 

Jeżeli chcesz otrzymać informację o terminie szkolenia wraz z 25% zniżką na udział w nim, bardzo prosimy o podanie swojego imienia oraz adresu e-mail. Wszystkie dane są poufne i nie zostaną nikomu przekazane. My też nienawidzimy spamu.

Imię:
E-mail: