Analiza potrzeb szkoleniowych

Konstruowanie planów szkoleniowych w oparciu o rzeczywiste potrzeby.
Jak w morzu potrzeb szkoleniowych wybrać te, najbardziej ważne?

Od początku działania naszej Firmy (już ponad 15 lat) towarzyszymy działom HR/szkoleń w ich pracy. Z jednej strony opracowujemy warsztaty dla pracowników danego przedsiębiorstwa w ścisłej współpracy z działem HR, z drugiej doradzamy pracownikom HR jak zarządzać szkoleniami (jak analizować potrzeby?, jak projektować warsztaty? jak oceniać efektywność realizowanych projektów?).

Na podstawie doświadczeń wiemy, że kluczowe w pracy tych osób jest zaplanowanie działań szkoleniowych w perspektywie rocznej dla całej Firmy.

 • Czy naprawdę większość potrzeb szkoleniowych można przewidzieć?
 • Jak zaplanować działania, które będą odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby pracowników i uniknąć tzw. „koncertu życzeń szkoleniowych”?
 • Jak opracować plany szkoleń – według jednolitych zasad i standardów – dla różnych typów stanowisk (kadry kierowniczej, pracowników administracyjnych, pracowników produkcji)?
 • Co zrobić, aby informacje otrzymywane w ramach analizy potrzeb szkoleniowych opierały się o faktycznie wykonywaną pracę (a nie np. odzwierciedlały modne tematy szkoleń)?
 • Jak zdiagnozować potrzeby szkolenie w przypadku bardzo specjalistycznych stanowisk, których merytoryka nie jest bliska pracownikom HR (mają mniejszą wiedzę na temat ich pracy)?
 • Jak zwiększyć prawdopodobieństwo, że wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń spowodują zmiany w sposobie pracy?

Te pytania bardzo często zadawane przez osoby zarządzające szkoleniami w Firmie. Odpowiedzią na nie jest systemowa analiza potrzeb i opracowanie standardów szkoleniowych opartych na zadaniach, które uczestnicy wykonują w swojej pracy.

Na zaproponowanym przez nas szkoleniu chcemy się z Państwem podzielić narzędziem i procedurą badania potrzeb szkoleniowych w oparciu o analizę pracy wykonywaną na danym stanowisku. W ten sposób największą grupę potrzeb szkoleniowych (opartych na wymogach pracy na konkretnym stanowisku) można przewidzieć i racjonalnie zaplanować. Narzędzie jest przetestowane w praktyce, ma za sobą badania naukowe i jest bardzo elastyczne – można łatwo dostosowywać je do swojej specyfiki.

Jak zwykle na naszych warsztatach nie tylko chcemy zaprezentować Państwu procedurę badania potrzeb, ale również nauczyć jej stosowania i udostępnić narzędzia ułatwiające jej wykorzystanie. Tak, abyście mogli ją samodzielnie zastosować w Waszej Firmie.

Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?

Wdrożenie zaproponowanej przez nas procedury:

 • pozwala na przeprowadzenie – w sposób jednolity, według tych samych zasad – analizy potrzeb szkoleniowych na wszystkich stanowiskach w przedsiębiorstwie. Dzięki temu wyniki są nie tylko rzetelne, ale umożliwiają opracowanie planów szkoleń na podstawie tych samych standardów,
 • ułatwia opracowanie budżetu szkoleniowego – można precyzyjniej oszacować koszty,
 • pozwala na oszczędność czasu. Dzięki zaproponowanym przez nasz narzędziom można sprawnie i szybko ją przeprowadzić i zanalizować wyniki.

Wyniki analizy potrzeb szkoleniowych umożliwią Państwu również:

 • współpracę z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi (dostawcami szkoleń) – ułatwia konstruowanie zapytań ofertowych i ocenę ofert,
 • własne opracowanie szkoleń – w przypadku, gdy tworzą je Państwa trenerzy wewnętrzni.
 • współpracę z kierownikami liniowymi i pracownikami – wyniki analizy opisane są w taki sposób, by były zrozumiałe i czytelne dla wszystkich stron uczestniczących w planowaniu szkoleń, a nie tylko dla osób znających się zarządzaniu szkoleniami.

Dodatkowo wyniki analizy (listę zadań wykonywanych na danych stanowiskach) można wykorzystać do innych działań HR (poza szkoleniowych), np. uaktualnienia opisów stanowisk, czy też stworzenia procedur związanych z rozwojem (awanse, przeniesienia, itd.)

W trakcie szkolenia otrzymacie Państwo obszerne i praktyczne materiały szkoleniowe oraz narzędzia ułatwiające stosowanie zaproponowanej przez nas techniki (arkusze w formie elektronicznej ułatwiające analizę danych, czy też podręcznik prowadzącego warsztaty analizy zadań).

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane do wszystkich pracowników działów HR/szkoleń, którzy odpowiadają za tworzenie planów szkoleń (przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, opracowanie celów szkoleniowych oraz stworzenie budżetu szkoleniowego).

Cele szkoleniowe

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał skonstruować plany szkoleniowe dla swojego przedsiębiorstwa w oparciu o analizę zadań.

W szczególności będzie:

 • wiedział jakie rodzaje analizy potrzeb szkoleniowych może wykorzystać w ramach planowania szkoleń;
 • znał pełen przebieg procesu analizy potrzeb w oparciu o analizę zadań;
 • umiał przeprowadzić (facylitować) warsztaty grupowe dotyczące generowania i analizy zadań;
 • umiał zaplanować i przeprowadzić wywiady indywidualne w ramach analizy potrzeb;
 • świadomy jak ważny jest marketing procesu analizy potrzeb i informowanie o nim (od początku działań, po prezentację wyników);
 • umiał zaplanować i przeprowadzić spotkania informacyjne i podsumowujące;
 • wiedział jak wykorzystać wyniki analizy potrzeb do realizacji szkoleń we współpracy z zewnętrznymi dostawcami oraz przy projektowaniu szkoleń przez trenerów wewnętrznych.

Program

Wprowadzenie

 • Rodzaje analizy potrzeb szkoleniowych (strategiczna, problemowa, systemowa)
 • Podejście systemowe (oparte na zadaniach) jako podstawa/baza planów szkoleniowych
 • Jak wykorzystać w procesie planowania podejście strategiczne i problemowe

Metodologia badania potrzeb w oparciu o analizę zadań

 • Na czym polega badanie potrzeb w oparciu o analizę zadań?
 • Podstawowe założenia metody
 • Jak badać potrzeby w całej firmie (grupowanie stanowisk)
 • Przebieg badania (warsztatów grupowych) w oparciu o zaproponowaną procedurę
 • Wybór i zaproszenie ekspertów (osób znających pracę na badanym stanowisku)
 • Generowanie listy zadań – jak poprawnie formułować zadania?
 • Ocena zadań
 • Wybór zadań do szkolenia (task to train)
 • Dodatkowe źródła informacji – spotkania indywidualne
 • Specyfika wywiadu w ramach analizy zadań
 • Kiedy i z kim organizować spotkania

Prowadzenie warsztatów grupowych w celu analizy zadań (praca z małą grupą)

 • Zasady facylitowania
 • Umiejętności facylitatora (kierowanie dyskusją, zadawanie pytań, parafrazowanie, podsumowywanie wypowiedzi, itd.)

Marketing procesu analizy potrzeb

 • Jak zachęcać uczestników (kierowników liniowych i pracowników) do udziału w analizie potrzeb
 • Spotkania informacyjne
 • Informowanie o wynikach analizy potrzeb

Wykorzystanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych

 • Wykorzystanie wyników analizy potrzeb we współpracy z zewnętrznymi dostawcami szkoleń
 • Jak wykorzystać wyniki do projektowania szkoleń wewnętrznych

Kto prowadzi szkolenie?

Dorota Uliasz – trener i konsultant Human Factor. Psycholog (absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim). Od 1994 roku prowadzi szkolenia, ponad dziesięcioletni staż pracy jako konsultant. W ramach zarządzania projektami szkoleniowymi realizowanymi przez Human Factor współpracuje z firmami od momentu analizy potrzeb szkoleniowych do oceny efektywności szkoleń. Prowadzi projekty doradcze związane z planowaniem potrzeb szkoleniowych. Tworzy projekty szkoleniowe i prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołem oraz obsługi klienta. Prowadzi również warsztaty dla trenerów wewnętrznych. Współpracowała m.in. z: Warta SA, Makro Cash and Carry, PKO BP, Fortis Bank, Grupa AVIVA, Volvo Polska, PZU, Compensa,  Allianz Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA, Netia, PricewaterhoseCoopers, KPMG.

Cena

Cena szkolenia wynosi 2.490 zł netto + 23% VAT. Obejmuje ona: udział w szkoleniu (w małej grupie, max. 16 osobowej), materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (obiady i kolacje). Cena nie obejmuje noclegów. Specjalna cena: 2.095 zł netto + 23% VAT. przy wpłacie na 10 dni przed szkoleniem.

Czas trwania szkolenia: 2,5 dnia

Zgłoszenia

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny z Dorotą Uliasz (tel. 607 318 602). Jeżeli nie jesteście Państwo jeszcze zdecydowani – z chęcią udzielimy dodatkowych informacji.

Do jednego dnia przed szkoleniem, możecie Państwo wycofać się bez ponoszenia żadnych konsekwencji – wpłacone zaliczki zwracamy w całości. Nie zadajemy żadnych pytań!