Archive | Zarządzanie szkoleniami RSS feed for this section

Drabina postaw względem szkoleń

W różnych firmach ludzie różnie podchodzą do szkoleń. Od miłości do nienawiści, od bezinteresowności do wyrachowania. Kiedyś, na potrzeby warsztatów Zarządzanie Szkoleniami ułożyłem drabinę postaw szkoleniowych. Początkowo dotyczyła ona nastrojów panujących w firmie. Myślę, że opisuje także postawy pojedynczych pracowników. Oto szczeble drabiny: Niechęć: negowanie potrzeby szkoleń W firmie powszechnie uważa się, że szkolenia nie […]