Czy obecność przełożonych może wpłynąć pozytywnie na przebieg i efekty szkolenia?

Dzisiaj dwa przykłady, w których opisuję sytuacje, gdzie uczestnictwo przełożonych miało pozytywny wpływ na przebieg i efekty szkolenia.

Przykład I – szkolenie z obsługi klienta. Na sali szkoleniowej byli pracownicy obsługi klienta i ich przełożeni – koordynatorzy. Obecność koordynatorów była ważna – gdyż dzięki temu poznawali tematykę szkolenia oraz zakres umiejętności rozwijanych przez uczestników. Wpływa to pozytywnie na efektywność po szkoleniu – koordynatorzy w codziennej pracy mogą odwoływać się do zasad przekazywanych na szkoleniu i wspierać pracowników w procesie wprowadzania rozwijanych umiejętności na stanowisku pracy. Dodatkowo obecność koordynatorów była ważna – gdyż to oni oceniają pracowników z jakości prowadzonych rozmów z klientami. Ta ocena została wprowadzona niedawno. W ramach szkolenia uczestnicy mogli upewnić się, że rozumieją jej zasady oraz wyjaśnić swoje wątpliwości z nią związane. Oczywiście ważnym elementem było zadbanie o przebieg praktycznych ćwiczeń – symulowanych rozmów z klientem – tak, aby obecność koordynatorów nie była elementem stresującym.

Przykład II – szkolenie dotyczące prowadzenia rozmów. Szkolenie odbywało się w ramach projektu wdrażania systemu oceny pracy. Uczestnikami byli menedżerowie wyższego i średniego szczebla. Obecność przełożonych na szkoleniu (menedżerów wyższego szczebla) pozostali uczestnicy komentowali bardzo pozytywnie. Był to dla nich sygnał, że popierają oni wdrażane zmiany i są zaangażowani w ten proces. Jak ważne było to dla uczestników pokazały wypowiedzi w ankietach oceniających. Część uczestników jako jedną z odpowiedzi na pytanie „Co Ci się podobała w szkoleniu?” wymieniała: „obecność przełożonych”, czy też „zaangażowanie w proces oceny wyższej kadry zarządzającej”. W tym przypadku część szkolenia była prowadzona wspólnie: ta dotycząca zasad wprowadzania systemu ocen, korzyści z takiego rozwiązania oraz prezentacji narzędzi oceny. Natomiast ćwiczenia dotyczące umiejętności prowadzenia rozmów oceniających (odgrywanie ról) były prowadzone w dwóch mniejszych grupach, tak podzielonych, aby przełożeni i ich podwładni pracowali w różnych zespołach.

Tags: , ,

No comments yet.

Dodaj komentarz