Co rok wysoka ocena – to dobrze czy źle?

Oceniający, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z Systemem Oceny Pracy (SOP) często zastanawiają się jak on będzie działał w praktyce.

Co się stanie za 2-3 lata (po 2-3 ocenach). Czy ten System Ocen dalej będzie adekwatny do potrzeb firmy i ich samych jako oceniających?

Tak o to zapytał jeden z kierowników przygotowujący się do swojej pierwszej oceny w ramach nowo powstałego Systemu Ocen: Co się stanie za 2 lata (albo trochę dłużej) w sytuacji, gdy pracownik w jednym roku jest oceniany na poziomie „spełnia wymagania”, w następnym roku na poziomie „przewyższa wymagania” a jeszcze w następnym roku na poziomie „znacznie przewyższa wymagania”? Czy to oznacza, że w końcu braknie skali by go dalej oceniać?

Są tu dwie możliwości.

Wyobraźmy sobie, że w danym roku pracownik w kryterium jakość pracy został oceniony na poziomie “spełnia wymagania”. Przełożony docenił przede wszystkim poziom raportów opracowywanych przez pracownika: to, że były konkretne, zawierały wszystkie potrzebne informacje i na dodatek zostały przedstawione w sposób czytelny (tabelki, wykresy itd.). Co będzie w następnym roku, jeśli dalej będzie pracował dokładnie tak samo? Może się okazać, że nie jest to już ocena “spełnia wymagania”, a niższa, bo przecież Firma nie stoi w miejscu tylko rozwija się. Może okazać się, że wymagania, co do raportów są już inne niż w poprzednim roku, np. nie wystarczą konkretne informacje z danego okresu, ale również porównanie danych z różnych okresów. Oczywiście w codziennej współpracy szef powinien sygnalizować podwładnemu zmieniające się wymagania, – aby pracownik mógł się z nich wywiązać, ale ta historia pokazuje, że opisy kryteriów tak naprawdę uaktualniają się z roku na rok i często celem jest nie tylko otrzymanie wyższej oceny, ale praca nad tym, aby utrzymać wysoki poziom pracy, a co za tym idzie wysoką ocenę.

Druga możliwość – jeśli pracownik otrzymuje któryś raz z kolei najwyższą ocenę (lub np. kilka najwyższych ocen) to może oznaczać, że jest gotowy do pracy na innym stanowisku. Jest to wtedy ważna informacja dla Działu Personalnego.

I trzecia – jeśli w jakimś kryterium oceny wszyscy lub prawie wszyscy oceniani uzyskują wysokie oceny, to może oznaczać to, że warto albo inaczej opisać kryterium ocen (by podwyższyć wymagania wobec ocenianych) albo być może zrezygnować z tego kryterium jako punktu do oceny, bo wysokie oceny oznaczają, że w ramach tego kryterium pracownicy radzą sobie bardzo dobrze. Taka sytuacja (rezygnacja po jakimś czasie z kryterium oceny) często wiąże się z tym, że firma zdecydowała się umieścić w arkuszu ocen kryterium, które było dla niej problemem (np. dyscyplinę pracy) i przez to, że obszar ten był oceniany problem przestał istnieć.

Wtedy warto zrezygnować z oceny takiego punktu.

Po więcej informacji na temat oceny pracy zapraszamy na naszą stronę Ocena Pracy

Tags: , ,

No comments yet.

Dodaj komentarz